Pécsi Nemzeti Színház

2017. január 1-től önálló a Pécsi Balett

A Pécsi Balett társulata örömmel fogadta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. december 8-i döntését, miszerint egyszemélyes, az Önkormányzat 100%-os tulajdonú társaságaként 2017. január 1. napjával megalapítja a Pécsi Balett Nonprofit KFT-t., ügyvezetőjének a társaság alapítása napjától számított határozatlan időre Vincze Balázst nevezi ki.
A Pécsi Balett a Zsolnay Kulturális Negyed rezidens balettegyütteseként, már mint önálló társulat folytatja a szakmai munkát.

„Életem egyik legszebb napja a mai, együttesvezetői munkám csúcsa ez a színháztörténeti pillanat. Fantasztikus érzés, hogy 56 év után sikerült beteljesítenem Magyarország első modern balettegyüttesének sorsát, s hogy 2017. január 1-től én lehetek a független Pécsi Balett alapító-igazgatója. A Pécsi Balett a Zsolnay Kulturális Negyed rezidens balettegyütteseként méltó helyre kerül az Európa Kulturális Fővárosa projekt legnagyobb beruházásának helyszínén, mint egykori EKF nagykövet. 2017-től a Pécsi Balett misszióját, hogy a tánc univerzális nyelvén Pécs városát képviselje ország és világszerte, újra szabadon tudja teljesíteni.

Nagy örömmel tölt el, hogy Pécs M. J. Város vezetése is magáénak érezte egyik legrégebbi művészeti alkotóműhelyének ügyét és jogilag rendezte helyzetét. Köszönettel tartozom Pécs Megyei Jogú Város vezetésének és az 50 milliós támogatásért Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár úrnak (az EMMI-nek), hogy 200%-ban a Pécsi Balett önállósága mellett voltak. Ha nincs ez a támogatás, akkor önállósodás sincsen.
Köszönöm a Magyar Táncművészek Szövetsége szakmai támogatását.”

Vincze Balázs Harangozó-díjas, Imre Zoltán-díjas művész, a Pécsi Balett igazgatója

Pécsi Balett 55 - Jubileumi Évkönyv

Pécsi Balett 55 - Jubileumi Évkönyv
letölthető változat pdf formátumban

Az évkönyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

Köszönettel tartozunk Tóth Sándornak, a 2007-es évkönyv létrehozójának áldozatos és felbecsülhetetlen értékű munkájáért. A jelen kiadvány is az ő gyűjtésére támaszkodva készült.

A Pécsi Balett rövid története:

A Pécsi Balett, Magyarország első modern balett együttese a Pécsi Nemzeti Színház balett-tagozataként, 1960-ban alakult Eck Imre Kossuth-díjas, Liszt-díjas érdemes és kiváló művész vezetésével. Eck Imre 1960-ban történt műhelyalapítása és munkássága mérföldkő a magyar táncművészet történetében. Túllépve a klasszikus balettek mesevilágán a modern tánc megteremtőjeként tiszteljük. Alkotói forradalmának lényege a mozdulatok és formák gondolattal való megtöltése, a mai ember problémáinak, morális kétségeinek, érzelmi amplitúdóinak táncszínpadi megvalósítása. Az eck-i formanyelv újszerűségét, az előadások gondolatiságát és katartikus érzelmi erejét kitörő lelkesedéssel üdvözölte a szakma, a közönség, a város és az ország vezetése. A társulat már a kezdetektől nagyon fontos értékközvetítő szerepet töltött be. A külföldi turnék, a vendégszereplések kiemelt szerepet játszottak az együttes életében, hiszen a műfaj nemzetközisége folytán a legkönnyebben exportálható értéke volt hazánknak. Ez a misszió valójában az együttes létrehozását is generálta, fennmaradását, fenntartását pedig azóta sem tette kérdésessé bármely nehéz gazdasági helyzetben. A tánc univerzális nyelvének segítségével képviseli a Pécsi Balett ma is a magyar kultúrát és Pécs városát világszerte.
Eck formanyelvének és a pécsi együttes sikereinek hatására, inspirációjára jött létre 20 évvel később a Győri Balett, majd a Szegedi Kortárs Balett és a számos jelentős és kisebb modern, ill. kortárs együttes is.

Eck Imre, a Pécsi Balett alapítója, 1960-tól 1969-ig balett igazgatója, majd 1992-ig művészeti vezetője és koreográfusa volt az együttesnek.

Tóth Sándor Érdemes művész, a Pécsi Balett alapító tagja 1969-től 1991-ig volt a Pécsi Balett igazgatója és koreográfusa. Igazgatása alatt indult el egy új vonulat a balett életében, melyben fiatal tehetségek és vendégkoreográfusok lehetőséget kaptak arra, hogy a Pécsi Balettel dolgozhassanak. A szakma és a közönség szívesen fogadta műveit, melyek tükrözték zenei ízlését, formaérzékét, humorát, a klasszikus balett, a jazz iránti vonzódását.

Herczog István Harangozó-díjas művész 1992-től 2001-ig volt a Pécsi Balett igazgatója és koreográfusa. Neves német balett-társulatok szólistájaként, koreográfusaként, igazgatójaként hosszú, sikeres éveket töltött el a hazánkétól merőben különböző munkamorálú és fejlett menedzsmenttel rendelkező művészi élet közegében. Társulatát az együttes kiváló szólistáiból, Európából szerződtetett fiatal táncosokból és a Pécsi Művészeti Szakközépiskola növendékeiből szervezte újjá. A kritika Herczog István koreográfiai stílusából az ízlést, a zenei és szakmai kultúrát, a klasszikus és modern táncot mértéktartóan elegyítő nyelvezetet, és a művekben mindig jelen lévő artisztikumot emelte ki.

2001-ben az együttes vezetését Keveházi Gábor Kossuth díjas kiváló művész vette át, művészeti vezetését 2001-től 2003. tavaszáig pedig Egerházi Attila koreográfus. Ők a "legenda folytatódik" szlogent szemük előtt tartva, célul tűzték ki a társulat régi művészi koncepciójának visszaállítását. Korábban is jellemző volt a társulatra, és ma is az, hogy új táncirányzatokat bátran felvállaló együttes, amely a legkülönbözőbb stílusok széles skáláját kívánja repertoárján felsorakoztatni.

A Pécsi Balett ma:

Vincze Balázs Harangozó-díjas, Imre Zoltán-díjas művész 2005 óta igazgatja kiemelkedő sikerrel a Pécsi Balett sorsát. Társulatépítő ereje, vezetői tehetsége és rátermettsége eredményeként a Pécsi Balettet újra a magyar táncélet vezető professzionális együtteseként tartják számon. Kivételes ambíciójának és a táncművészet iránti elhivatottságának köszönhetően megalapította és tíz éve sikerrel működteti a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozót, mely a régió első és egyetlen professzionális táncfesztiválja. A Tánctalálkozó megszervezésével – különös tekintettel a 2010-es programsorozatra - jelentős részt vállalt a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program népszerűsítésében, sikerre vitelében. A Pécsi Balett igazgatójaként, a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó alapítójaként azon dolgozik, hogy a kultúra és a művészetek számára nem mindig kedvező időszakokban is minél több figyelmet és lehetőséget kapjon a táncművészet, a Pécsi Balett – és ezáltal Pécs városa.
Vezetésével a Pécsi Balett olyan útra lépett, mely szellemében, szándékában vállaltan nyúl vissza az Eck Imre-i gyökerekhez: nem követni, másolni akar irányzatokat, hanem új, saját stílust és formanyelvet kialakítani. Ehhez meg kell, hogy nyerje, ki kell, hogy nevelje közönségét. Vincze Balázs művészi koncepciójának legfontosabb eleme: a fiataloknak szóló művek létrehozása, táncszerető közönség felnevelése. Az utóbbi évek előadásainak egyéni, karakteres táncnyelve a klasszikus balettől a street dance-ig átívelő széles spektrumból építkezik. A táncszínház legjobb hagyományai valósulnak meg, ahol a tánc, a képi és a dramaturgiai megfogalmazás szerves egységgé fonódik, maradandó színházi élményt adva.

Magyarország első modern balett együttese, a Pécsi Balett, 2010-ben ünnepelte 50 éves jubileumát, mely évben az Európa Kulturális Fővárosa program segítségével nem túlzás azt állítani, hogy világszínvonalon szárnyaltak. Két nemzetközileg elismert nagyszerű koreográfussal hoztak létre egy-egy szuperprodukciót, mellyel megmutathatták, hogy valóban méltóak az EKF nagyköveti címre, a Megyei Prima-díjra, s arra a számos rangos szakmai elismerésre, melyben az együttes táncművészei részesültek a közelmúltban.
Az elmúlt évek során egy olyan erős, emberileg és szakmailag nívós társulat jött létre, mely által a Pécsi Balettet ismét hazánk egyik legelismertebb együtteseként tartja számon úgy a szakma, mint a közönség. 
"Ez az együttes sokoldalú, kitartó, nagy munkabírású, szenvedélyes emberekből áll, akik alig várják, hogy tanulhassanak. Magas szintű technikai tudással rendelkeznek stiláris berögződések nélkül, könnyedén váltanak a klasszikus technika légiességéről a kortárs mozgásformák földközeliségére." nyilatkozta a társulatról Cameron McMillan világhírű táncművész-koreográfus.

"Vincze Balázsnak nagyon fiatalon jutott az a hálás történelmi szerep, hogy a Pécsi Balett fennállásának 50. évfordulójára felkészítse együttesét, majd megmutathassa, mit akar, mit tud, hova tart. Az ecki elgondolást, hogy saját formanyelve legyen az együttesnek mindenképpen felismerhetjük Vincze törekvései között. Nem kis teher azonban egy korban és világnézetben ily távoli világokat áthidalni, a tradíciót őrizni, miközben annak legfőbb tápláló talaja, a politikai elnyomás, a vasfüggöny mögé való bezártság, a folyamatos külső művészi, alkotói kontroll megszűnt, a világ minden szegmensének rezzenése naprakészen elérhető, technikában, stílusban egyaránt.
Vincze nagy érdeme a társulatteremtő személyisége. Szuggesztív vezetőegyéniség, aki a kor elvárásainak megfelelően a tánc nemzetköziségére helyez nagy hangsúlyt munkája során. Nevéhez kötődik a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó, egy új tradíció megteremtése
."
Zábrádi Mariann, ECHO 2010/5-6

Műsorpolitika

A társulatra mindig is jellemző volt, hogy új táncirányzatokat bátran felvállaló együttes, amely a legkülönbözőbb stílusok széles skáláját kívánja repertoárján felsorakoztatni. A Pécsi Balett műsorpolitikája a Pécsi Nemzeti Színház jó értelemben vett népszínházi, avagy polgári-családi színházi profiljához illeszkedik amennyiben azt a műfaj réteg mivolta engedi. Eszerint a legfőbb cél a legmagasabb művészi és szakmai igénnyel olyan balett előadásokat létrehozni, melyek a nagyközönség és az ifjúság tetszésére is számot tarthatnak, művészi nevelő-, építő-, elgondolkodtató erővel bírnak, egyszóval értéket közvetítenek.
A tánc absztrahált művészeti ág, a balett eredendően nem szórakoztató műfaj. A polgári értékek - így tehát a táncművészet is - azonban a társadalom működéséhez, erkölcsi tartásához, szellemi és lelki fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges tartópillérek. A koreográfusnak természetesen a közönség megtartása érdekében mindig gondolnia kell az érthetőségre. Közönségét a Pécsi Balett az új és szokatlan formák ellenére mindig megtalálta és elvarázsolta.
Évente jellemzően egy új nagyszínpadi és egy új kamaraszínpadi bemutatója van az együttesnek. A nagyszínpadon rendszerint cselekményes, általában a balettirodalom vagy a világ- ill. operairodalom klasszikus történetei fogalmazódnak meg a tánc nyelvén (pl. Otello, Giselle, Diótörő), a kamaraszínpadon gyermekeknek szóló egyfelvonásosok (pl. Hófehérke és a hét törpe) vagy újító, ill. elgondolkodtató produkciók kerülnek bemutatásra (pl. Lisztmánia, H-arcok). Kiemelten fontosnak tartjuk a fiatal táncszerető generációk felnevelését, a táncművészet népszerűsítését, ezért olyan darabokat választunk, melyek a legkisebb, óvodás korosztálytól a középiskolás korosztályon át a táncot már értő és szerető idősebb generációk érdeklődésére is számot tarthatnak. A Pécsi Balett műsorpolitikájának és sikereinek kiemelendő eleme egyebek közt, hogy a koreográfiák állandó szereplői a nagy klasszikusok mellett a kortárs magyar zeneszerzők művei. Ez a törekvés a zene műfajától függetlenül az együttes minden korszakát jellemezte és jellemzi a mai napig.

Szakmai kapcsolatok, események

Szoros szakmai kapcsolatot ápolunk a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Táncművészeti Tagozatával, melyet még Eck Imre alapított, s melynek vezetője 2013-ig Uhrik Dóra Kossuth-díjas táncművész, táncpedagógus az együttes alapító tagja volt. A növendékek szakmai gyakorlatukat a Pécsi Nemzeti Színház zenés előadásaiban töltik, a legjobbak a Pécsi Balett előadásaiban is szerepet kapnak. A kiemelkedő tudású végzett növendékek felvételt nyerhetnek a Pécsi Balett társulatába. A tagozat tanárai szinte mindannyian a Pécsi Balett legjobb művészei voltak és ma is közülük kerülnek ki a növendékek mesterei. Együttműködő kapcsolatban vagyunk továbbá a Pécsi Tudományegyetem Táncoló Egyetem programjával is.
Egy balett együttes egyenletesen magas színvonalú munkája, művészi és tánctechnikai fejlődése a legjobb hazai szakemberek mellett a kor nemzetközi területen jelenlévő alkotók, művészek tudását is megkívánja. Olyan, a nemzetközi tapasztalatok átadására maximálisan alkalmas, elismert szakemberek, balettmesterek és koreográfusok vendégeskednek rendszeresen az együttesnél, akiknek a munkája elengedhetetlen a Pécsi Balett működésének minőségi szinten tartásához.
A Pécsi Balett tagja a Magyar Táncművészek Szövetségének, Vincze Balázs elnökségi tag.
Évente egyszer - az együttes által szervezett Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó keretében - a Pécsi Nemzeti Színházban tartja a szövetség kihelyezett ülését, illetve szakmai fórumot rendezünk.
Szoros kapcsolatot ápolunk minden jelentős hazai táncegyüttessel a Magyar Állami Népi Együttestől a Győri Baletten és a Magyar Nemzeti Baletten át a Bozsik Yvette Társulatig vagy a Szegedi Kortárs Balettig stb. Ha módunkban áll, együtt lépünk fel táncfesztiválokon, illetve mi magunk is meghívjuk az együtteseket saját fesztiválunkra, hogy ezáltal is népszerűsítsük a táncművészetet és annak sokszínűségét.
Pécs városa jeles eseményein örömmel, rendszeresen közreműködünk.

A Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó: tanctalalkozo.hu

2007-ben azért alapította meg Vincze Balázs állami, városi és szponzori támogatásból a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozót, hogy Eck Imre szellemiségét követve próbáljuk a hagyományokra építve újragondolni Pécs sokszínű táncművészetét, s újrapozícionálni azt nemzetközi viszonylatban. Találkozónk missziója, hogy közel hozzuk egymáshoz a különböző műfajokat (balett, kortárs tánc, néptánc, modern táncok, társas tánc stb.), a társművészeteket, hazánk, a régió és Európa táncegyütteseit, valamint a kísérletező kortárs formációkat a klasszikus nagy együttesekkel, illetve - lehetőségeink szerint - erősíteni kívánjuk a régió amatőr együtteseit a Tánctalálkozón való fellépési lehetőségekkel. A Tánctalálkozó minden évben a Pécsi Nemzeti Színházban kerül megrendezésre.

"A Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó története 2007-ben indult, a Pécs2010 - Európa Kulturális Fővárosa program részeként, Pécs városa kezdeményezésére. Egészen 2010-ig egyre növekvő forrásokból tudtunk egyre sokszínűbb nemzetközi programot szervezni, külföldi fellépőket is meghívni. 2011 óta sokan kérdeznek a fesztivál nemzetköziségéről... Én ezt fricskából zárójelbe szerettem volna tetetni, de végül így maradt. Már múlt évben is azt mondtam, hogy a zeneszerzők külföldiek... Egy jó, nemzetközi társulat meghívásához nagyon sok pénz kell, ez 2010 óta nem állt rendelkezésre. De magunkat és a minőséget, amelyet képviselünk, hívhatjuk nemzetközinek. Noha a források jelentősen apadtak, a vágyainkról nem teszünk le. Ha kivennénk a nemzetközi jelzőt, akkor a vágyainktól fosztanám meg magunkat. Hiszek a kimondott szó erejében, abban, hogy egyszer újra valódi nagy nemzetközi tánctalálkozót tudunk rendezni. Addig is a hazai táncélet legjobbjait hívjuk meg minden évben, hogy legújabb produkcióikat a pécsi közönségnek bemutassák."
Vincze Balázs Harangozó-díjas, Imre Zoltán-díjas


A közelmúlt díjai

2017
Seregi László-díj: Vincze Balázs
Harangozó Gyula-díj: Molnár Zsolt

2016
A Pécsi Balett Társulati Díja: Kerekes Soma Lőrinc
Az évad legjobb női táncművésze: Ujvári Katalin
Fülöp Viktor ösztöndíj: Kerekes Soma Lőrinc
Fülöp Viktor ösztöndíj: Matola Dávid
Esztrád Színház művészeti ösztöndíj: Szabó Márton
Magyar Érdemrend Lovagkereszt: Czebe Tünde

2015
A Pécsi Balett Társulati Díja: Ujvári Katalin
Az évad legjobb férfi táncművésze: Szabó Márton
Magyarország Kiváló Művésze: Lovas Pál
Magyar Érdemrend Tisztikereszt: Kovács Zsuzsanna

2014
A Pécsi Balett Társulati Díja: Tuboly Szilárd
Az évad legjobb női táncművésze: Domoszlai Edit
Magyar Arany Érdemkereszt: Vincze Balázs
Pro Civitate Emlékérem: Uhrik Dóra

2013
Az évad legjobb férfi táncművésze: Koncz Péter
A Pécsi Balett Társulati Díja: Domoszlai Edit
Magyar Ezüst Érdemkereszt: Bajnai Ágnes balett titkár
Fülöp Viktor ösztöndíj: Szabó Márton

2012
A Pécsi Balett Társulati Díja: Koncz Péter
Az évad legjobb férfi táncművésze: Molnár Zsolt
A táncoktatásért-díj: Lovas Pál
Harangozó Gyula-díj: Nagy Írisz

2011
'A Pécsi Nemzeti Színházért" nívódíj: Czebe Tünde
A Pécsi Balett Társulati Díja: Szabó Márton
A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje: Uhrik Dóra, alapító tag 
Az évad legjobb női táncosa: Nagy Írisz
Életmű-díj: Tóth Sándor, alapító tag, egykori igazgató
Imre Zoltán-díj: Vincze Balázs
A legígéretesebb pályakezdő táncművész: Szabó Márton
Az évad legjobb végzős növendéke: Tuboly Szilárd

2010
Az évad legjobb női táncosa: Balássy Szilvia
Harangozó Gyula-díj: Vincze Balázs
Életmű-díj: Bretus Mária

2009
A táncoktatásért és tánctudományért díj: Rónay Márta, alapító tag
VOSZ Megyei Prima-díj a Pécsi Balett Együttesnek

2008
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt: Gombosi László, ügyelő
A Pécsi Balett a Pécs2010-Európa Kulturális Fővárosa program nagykövete


Eck-emléktábla avatás

Az 50 éves Pécsi Balett alapítójának, a 80 éve született Eck Imre Kossuth-díjas, Kiváló Művész, táncművész, koreográfus emléktáblájának avatására került sor 2010. december 3-án, 14.45-kor a Pécsi Nemzeti Színház előcsarnokában.

Az emléktáblát Nyári Zsolt szobrászművész, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola tanára készítette.
A projektet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata finanszírozta. Köszönjük!

Pécsi Balett Nkft. | info@pecsibalett.hu | 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.
Asz.: 25852103-2-02 | Cg.: 02-09-082787